Strihanie, ohýbanie, viazanie, predaj a dovoz betonárskej výstuže